یکی از لذت‌های زندگیم گاز زدن سیب قرمز با پوست بود که اونم ازم گرفتن.
چرا همه‌ی چیزهای لذت بخش توی این دنیا برای سلامتی مضر هستند؟مسئولین اصلا رسیدگی نمی‌کنند ها!!!