از هیچ چیز توی دنیا به اندازه ی نیش و کنایه و به رخ کشیدن ضعف های یک فرد بدم نمیاد،اونم چیزهایی که در اصل ضعف به حساب نمیان.
حالا چه خودم مخاطب باشم چه گیر کردن فرد دیگری رو گوشه ی رینگ ببینم.
آهای آدمی که کل زندگی کارِت این بوده،بیا و خودت رو جای اون بیچاره ای بذار که داری خوردش میکنی،داری غرور و شخصیتش رو زیر پاهات له میکنی تا به اهداف مسخرت برسی یا اینکه دلت خنک بشه.
میدونی چی بیشتر درد داره؟!
این که به همین فرهنگ بی فرهنگی ایرانی توی دنیا افتخار میکنیم و دبدبه و کببمون گوش فلک رو کر کرده:-/