آقایان محترمی که در سمت همکار و همکلاسی و ... هستید:

لطفا،خواهشمندم که در همان جایگاه بمانید و قدم فراتر نگذارید.

گاهی وقت ها بعضی افراد آن قدر با آدم صمیمی می شوند که حالت از خودت بهم می خورد که چه رفتاری داشتی که باعث این برخوردها شدی!

لطفا با رفتار مودبانه و در جایگاه خودتان، نگذارید ما حس بدی به شما و همه ی همنوعان شما و حتی خودمان پیدا کنیم!

با تشکر