با شنیدن کلمه ی تعهد، احتمالا تعهد توی رابطه،تعهد نسبت به پدر و مادر و... به ذهنمون برسه.

اما من به یه مفهوم جدیدی رسیدم،تعهد نسبت به آرزوها.

از این نظر جزو بی تعهدترین ها هستم!