میم همیشه به خنده‌هام توی عکس‌ها برچسب مصنوعی بودن میزد. حالا چند وقتیه که میگه خنده‌هات طبیعی شده.

ایمان بیاریم؟