1.توی آزادراه تهران-قم بنری نصب شده بود با این مضمون:
فرز.ندآو.ری یکی از مه.م تر.ین م.جاهد.ت‌.های ز.نان است.
میخواستم نظرم رو راجع به این جمله و کلا این نوع فرهنگ‌سازی ها(!!!!؟) بگم که با جستجو کردن در مورد این سخن پشیمون شدم.می‌ترسم چهار روز دیگه از او.ی.ن سردربیارم!!!!

2.مدتی میشه که خواندن کتاب قدرت عادت رو شروع کردم و تا اینجا نظر مثبتی نسبت به این کتاب داشتم و منشاء خیلی از عملکردهایم که بر اساس عادت ها طرح ریزی شده بود برایم روشن شد.
این کتاب را می‌توانید به رایگان از اینجا دانلود کنید.