من هنوز نفهمیدم چرا 70درصد(مدیونید فکر کنید از خودم تخمین زدم) این هنری ها موهاشون فرفریه؟

مثلا اینجوریه که با خودشون میگن خب من موهام فرفریه برم هنر بخونم؟:-D 

هر کی میدونه بیاد بگه #جدی

+بین پسرایی که کامپیوتر میخونند هم زیاد این مدلی دیدم:|