1. با این تصویر ذهنی، مکالمه‌ی خیالی زیر را بخوانید.

- ایمیل زدنات اذیتت نمی‌کنه؟

-- نه

- اما دهن ما رو سرویس کرده حقیقتا:|

2. شب تاسوعا پسر عموم کنارم نشسته، بهم کیس معرفی می‌کنه، چرا اینقد تباهید خب؟:)))))))))))))))))

3. مامان بعد از 25 سال زندگی مشترک، برای اولین بار به صورت مجردی رفته سفر،اون هم به اصرار زیاد ما و تا لحظه‌ی آخر نگران! فکر می‌کنم این نسل هیچ موقع تکرار نمیشه.

4. چرا وقتی میگم شب خونه تنها می‌خوابم، اینقدر به نظرتون وحشتناک و دهشتناک میاد؟ همین کارا رو می‌کنید که اعتماد به نفس رو از آدم می‌گیرید دیگه...