بهش گفتم دلم میخواد برم چتری‌هامو کوتاه کنم، اما مادربزرگ درونم اجازه نمیده.

گفت برو بزن، هر چی سنت میره بالاتر مادربزرگِ پیرتر و خرفت تر میشه ها :)